Zákon č. 8/2009 Z.z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť od 16.01.2009
Účinnosť od 01.01.2016