Ponúkame Vám vodičské kurzy na všetky skupíny motorových vozidiel.

Viac informácii nájdete v jednotlivých skupinách vodičských oprávnení.

 

Priebeh skúšky na autocvičisku pre skupinu “B”

Na prejazd celej dráhy má žiadateľ celkový čas 10 minút, pričom má na zvládnutie každého spôsobu parkovania tri pokusy. To znamená, že ak na prvý krát nevojde do vyznačených parkovacích miest, môže sa opraviť a to aj opakovane. Pritom však nesmie dôjsť k žiadnemu kontaktu s tyčkami a kužeľmi alebo presiahnuť biele čiary. Pred začatím skúšky na autocvičisku stojí cvičné vozidlo zaparkované v priestore garáže o rozmeroch 2,8 x 5 m, ktorá je vytvorená zo siedmich kužeľov. Nadväzuje na ňu slalomová trať vytvorená zo štyroch kužeľov v jednej priamke, ktoré sú od seba vzdialené 1,5 násobok dĺžky cvičného vozidla. Slalomová trať má dĺžku 8 metrov. Žiadateľ začína jazdu z garáže jazdou dopredu a pokračuje slalomovou jazdou pomedzi kužele. Za posledným kužeľom zastaví s vozidlom,  pokračuje kolmým parkovaním a následne pozdĺžnym parkovaním, z ktorého sa vráti na začiatočné miesto- do garáže.

* viď obrázok

Viac tu: http://www.nado.sk/autoskola/vodicske-kurzy/