Na zaradenie do kurzu je potrebné:

  • aby žiadateľ vyplnil prihlášku do kurzu,
  • aby žiadateľ vyplnil a podpísal žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia,
  • aby si žiadateľ potvrdil u svojho všeobecného lekára zdravotnú spôsobilosť,
  • aby zaplatil cenu kurzu, prípadne zálohu.

 

Tieto dokumenty dostanete pri zápise do kurzu alebo si ich môžete stiahnuť tu: