Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, ale len na území Slovenskej republiky.

Vek: 17 rokov

Kolok na skúšky: 33 €