Na nákladnú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu tovarov nám slúžia vozidlá značky IVECO a VOLVO