Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

  • 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
  • 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia podskupiny A1 a B1,
  • 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T,
  • 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A na vedenie motorového vozidla s výkonom motora nepresahujúcim 25 Kw alebo s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo motocykla s postranným vozíkom s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg, skupiny B, B+E, C, C+E a podskupiny C1 a C1+E,
  • 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A bez obmedzení podľa predchádzajúceho bodu, skupiny D, D+E a podskupiny D1 a D1+E,

Informácie pochádzajú zo stránky ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky.