Kurz základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov niektorých vozidiel (nad 3,5 tony) podľa zákona číslo 280/2006 Z.z.

Školiace stredisko Ing. NAĎO s.r.o. na základe registrácie vydanej obvodným úradom pre CD a PK v Trenčíne podľa zákona NR SR č. 188/2009 Z.z.podľa  § 4 ods.1 je schválené na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov. V prípade Vášho záujmu Vám na základe žiadosti zašleme všetky potrebné informácie.

Rozvoj trhu v členských štátoch a vstup SR do EÚ kladie zvýšené nároky na výkon povolania vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Sprísnené pravidlá zverejnené v Smernici Rady a Európskeho parlamentu 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy.

Zákonom č. 188/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a povinnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z.z.a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SR zapracovala pravidlá do svojho právneho poriadku zákon NR SR č. 188/2009 Z.z. je platný od 23.5.2009 a účinný od 1.6.2009

Podľa zákona č. 280/2006 Z. z. rozdeľujeme kurzy na:

1. KURZY ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE VODIČOV:

  • pre vodičov nákladnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu C, CE alebo C1, C1E získaným po 10.9.2009
  • pre vodičov osobnej dopravy s vodičským oprávením na skupinu D, DE alebo D1, D1E získané po 10.9.2008

Podľa rozsahu trvania delíme kurzy základnej kvalifikácie na:

  • Riadny v trvaní 280 hodín
  • Zrýchlený v trvaní 140 hodín
  • Riadny rozdielový v trvaní 70 hodín
  • Zrýchlený rozdielový v trvaní 35 hodín.

*Rozdielové kurzy základnej kvalifikácie vodičov sú pre vodičov, ktorí absolvovali kurz základnej kvalifikácie

na osobnú dopravu a chcú  vykonávať aj na nákladnú dopravu a naopak.

2. KURZY PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU VODIČOV:

  • pre vodičov nákladnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu C, CE alebo C1, C1E do 10.9.2009 (do 10.9.2014)
  • pre vodičov osobnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu D, DE alebo D1, D1E do 10.9. 2010 (do 10.9.2013)
  • pre vodičov osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti KKV

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v trvaní 35 hodín.


Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke podporovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

www.kkv.sk/aky-kurz-potrebujem-2e.html