• AM
  • A1
  • A2
  • A
  • B
  • C
  • CE
  • D
  • DE
  • T

Cena je individuálna podľa skupiny, na kt. sa kondičná jazda vykonáva.