V našej autoškole vykonávame aj doškolovacie kurzy pre vodičov, ktorí sa dopustili v posledných dvanástich mesiacoch troch závažných dopravných priestupkov (bloková pokuta 60 € a viac) a dostali rozhodnutie o povinnosti podrobiť sa doškolovaciemu kurzu.

Cena je individuálna podľa skupiny, na kt. sa doškolovací kurz vykonáva.