Súpravy zložené vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Vek: 24 rokov

Kolok na skúšky: 66 €