SKUPINA SKUPINY, KTORÉ

SÚ ZAHRNUTÉ V CENE

CENA
AM 180 €
A1 AM 270 €
A2 AM, A1 310 €
A AM, A1, A2 370 €
B B1, AM 620 €
B – študent B1, AM 590 €
RB/C T, C1 950 €
RC/D D1 600 €
BE 320 €
CE C1E, BE 430 €
T AM 480 €

* R- rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny/ na skupinu

SKUPINY CENA
B + A1 760 €
B + A2 800 €
B + A 850 €
B + T 900 €