Súpravy zložené z vozidla skupiny C a prípojného vozidla s hmotnosťou väčšou ako 750 kg.

Vek: 21 rokov

Kolok na skúšky: 66 €