Aktuálny sadzobník pokút (účinný od 01.01.2016)

Môžete si ho stiahnuť tu:

Sadzobník pokút