Do tejto skupiny patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybaveným motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Vek: 18 rokov

Kolok na skúšky: 16,50 €